Ders 3 Rusca'da İsmin Halleriİsmin Halleri - ПАДЕЖИ

Rus dilinde tıpkı Türkçe'de de olduğu gibi isim çekim halleri vardır. Yalın halini de sayacak olursak Rusça'daki hal sayısı 6’dır. Hal ekleri ismin cinsine göre değişirler.

İsmin Yalın Hali Именительный Падеж

İsmin -in Hali Родительный Падеж

İsmin -e Hali Дательный Падеж

İsmin -i Hali Винительный Падеж

İsmin ile Hali Творительный Падеж

İsmin -de Hali Предложный ПадежBir erkek ismi olan Aleksiy'nin ismin hallerine göre değişimine bakalım:


Örnekler


Yalın hal Это Алексей . Bu Aleksiy.
-in hali Мы изучаем таблицу Алексея . Aleksiy'in tablosunu çalışıyoruz.

-e hali Ученик дал Алексею таблицу. Bir öğrenci Aleksiy'e tablo verdi.
-i hali Анна ждёт Алексея . Anna Aleksiy'i bekliyor.
ile hali Таблица написана Алексеем . Bu tablo Aleksiy tarafından çizildi.
-de hali Друзья говорят об Алексее . Arkadaşlar Aleksiy hakkında konuşuyor.

Rusça'da ismin halleri


Yalın hal - ne ve kim sorusuna aldığımız cevap

-i hali - gösterme, ismin eylemin nesnesi olması durumunda

-in hali - sahiplik, ilgi

-e hali - yönelme, dolaylı nesne

ile hali - ismin eylemin gerçekleşmesinde bir vasıta olması durumunda(ile, tarafından)

-de hali - bulunma, “о” (hakkında), “в” (-de, içinde), “на” (-de, üstünde) gibi edatları kullanırken
-i hali:

Катя читает что? Катя читает книгу...

Irochka_54

написал 07.09.2008 18:11:07 - с форума forum.turkey-info.ru - Форум о Турции

Ders 3 Rusca'da İsmin Halleriİsmin Halleri - ПАДЕЖИ

Rus dilinde tıpkı Türkçe'de de olduğu gibi isim çekim halleri vardır. Yalın halini de sayacak olursak Rusça'daki hal sayısı 6’dır. Hal ekleri ismin cinsine göre değişirler.

İsmin Yalın Hali Именительный Падеж

İsmin -in Hali Родительный Падеж

İsmin -e Hali Дательный Падеж

İsmin -i Hali Винительный Падеж

İsmin ile Hali Творительный Падеж

İsmin -de Hali Предложный ПадежBir erkek ismi olan Aleksiy'nin ismin hallerine göre değişimine bakalım:


Örnekler


Yalın hal Это Алексей . Bu Aleksiy.
-in hali Мы изучаем таблицу Алексея . Aleksiy'in tablosunu çalışıyoruz.

-e hali Ученик дал Алексею таблицу. Bir öğrenci Aleksiy'e tablo verdi.
-i hali Анна ждёт Алексея . Anna Aleksiy'i bekliyor.
ile hali Таблица написана Алексеем . Bu tablo Aleksiy tarafından çizildi.
-de hali Друзья говорят об Алексее . Arkadaşlar Aleksiy hakkında konuşuyor.

Rusça'da ismin halleri


Yalın hal - ne ve kim sorusuna aldığımız cevap

-i hali - gösterme, ismin eylemin nesnesi olması durumunda

-in hali - sahiplik, ilgi

-e hali - yönelme, dolaylı nesne

ile hali - ismin eylemin gerçekleşmesinde bir vasıta olması durumunda(ile, tarafından)

-de hali - bulunma, “о” (hakkında), “в” (-de, içinde), “на” (-de, üstünde) gibi edatları kullanırken
-i hali:

Катя читает что? Катя читает книгу...

Похожие темы по ключевым словам для "Ders 3 Rusca'da İsmin Halleri"

İHANET nedir ki ?

Şiirlerin dilinde ihanet, ne yazıkki Türkçe hep, Rusca da yazmayı çok isterdim -------------------- BiR ŞarKıSın Sen ÖmüR BoYu SüReceK, ÖmüR boYu SevecegiM seNi 08.12.2010 11:03

Ders 3 Rusca'da İsmin Halleri

... smin Halleri - ПАДЕЖИ Rus dilinde tıpkı Türkçe'de de olduğu gibi isim çekim halleri vardır. Yalın halini ... şirler. İsmin Yalın Hali Именительный Падеж İsmin -in Hali Родительный Падеж İsmin -e Hali Дательный Падеж İsmin -i Hali Винительный Падеж İsmin ile Hali Творительный Падеж İsmin -de Hali ... Алексее . Arkadaşlar Aleksiy hakkında konuşuyor. Rusça'da ismin halleri Yalın hal - ne ve kim sorusuna aldığım ... 07.09.2008 18:11

Ders 4 Rusca da FIIL

... İİL Bütün dillerde olduğu gibi Rusçada da fiiller geniş yer tutmakta, konuşma ve yazma becerilerinin ana ... éли выполнить Öğrenciler ödevlerini yapabilecek zamanı bulamadılar. задáния. 3. Bir hareketin yapılması için; istekli, hazırlıkl ... içmek yasaktır! 2. Aşağıdaki zarflardan sonra da MASTAR fiil kullanılır. трýдно zordur интерéсно ... ümidi hep içimde kalmıştı. YÜKLEM SIFAT YA DA SIFATLARDAN TÜRELMİŞ İSİMLERLE MASTAR FİİL KULLANILMASI Yüklem Sıfat ya da sıfatlardan türelmiş isimlerle mastar fiil kullanılır. ... 09.09.2008 09:37

Ders 6 Rusca da ZARF BAGLACLAR SAYILAR COGUL

... fiillerle ilgili sözcükler oldukları için cinsiyet ya da çoğulluktan etkilenmez, tek şekilde kullanılır. хорошó (iyi ... tavşan gibi zıplıyordu. E. Farklı önekleri alarak da Niteleme Sıfatları’nın tam ve kısa şekillilerinden ... Zarfları farklı önekler ile kurulurlar. Где? (Nerede?) спрáва sağda слéва solda Кудá? (Nereye?) напрáво sağa нал ... boyunca seyyahlar at üstünde gittiler. 3. YER ZARLARI Где? (Nerede?) вдали uzakta наверхý yukarıda внизý aşağında, altta д ... aşağıya indim. Вдали показáлись гóры. Uzakta dağlar gözüktü. SAHİPLİK ZAMİRLERİNDEN ... 18.10.2008 12:10

Ders 5 Rusca'da SİFAT ORTACLAR

... kullanıl- malıdır. Урóк был интерéсен. Ders ilginçti. Конферéнция былá интерéсна. Konferans ilginçti. ... çtiler. Нóвый урóк бýдет интерéсен. Yeni ders ilginç olacak. Нáша конферéнция бýдет интерéсна. ... был бóлее интерéсен, чем вчерáшний. Bugünkü ders dünkünden daha ilginçti. Bazı sıfatlar sonek ... , -ое, -ые yoldaş-(s)ı. arkadaş-(s)ı 3. Ayrıca aşağıdaki sıfatlar da bu tiptirler. гóрький, -ая, -ое, -ые ... бóлее интерéсным, чем послéдний урóк. İlk ders son dersten daha ilginçti. Нóвая книга бóлее ... бóлее дешёвые, чем учéбники. Sözlükler ders kitaplarından daha ucuzdur. BİLEŞİK DAHA ÜSTÜNL ... 17.09.2008 16:58
30 Комментариев по теме "Ders 3 Rusca'da İsmin Halleri"

Irochka_54


-İ HALİNİN KULLANILMASI
Bir hareketin gerçekleştirildiği zaman dilimini belirtmede -i hali kullanılır.
Сколько времени Ne kadar süre
Как долго Ne kadar süre
Как часто Ne kadar sıklıkla
Два раза в день я пью кофе Günde iki defa kahve içerim.
Всю неделю мать читала книгу Annem tüm hafta kitap okudu
Целый день шёл сильный дождь Bütün gün şiddetlice yağmur yağdı
УПОТРЕБЛЕНИЕ ВНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА С ПРЕДЛОГАМИ
-İN HALİNİN EDATSIZ ŞEKİLDE KULLANILMASI
А. Предлоги со значением места
Yer gösteren edatlar
Через karşıdan karşıya, aracılığıyla
Через что вы ехали? Nereden geçiyordunuz?
Мы ехали через мост Biz köprüden geçiyorduk
Сквозь arasından
Сквозь что вы прошли? Nereden geçiyordunuz?
Мы прошли сквозь толпу Kalabalığın arasından geçiyorduk
В. Предлоги со значением направления
Yönelme bildiren edatlar
В (Bо) içine
Куда ты идёшь? Nereye gidiyorsun?
Я иду в школу Okula gidiyorum
На Üstüne
Куда ты положил книгу? Kitabı nereye koydun?
Я положил книгу на столе Kitabı masanın üzerine koydum
За arkasına
Куда зашло солнце? Güneş nereye girdi?
Солнце зашло за тучи Güneş bulutların arkasına girdi
Под altına
Куда забежала кошка? Kedi nereye koştu?
Кошка забежала под стол Kedi masanın altına koştu.
С. Предлоги со значением времени
Zaman bildiren edatlar
В (Bо) -de -da zaman ve içinde anlamı verir
Когда вы придёте? Ne zaman geleceksiniz?
Я приеду в субботу в два часа Salı günü saat 2’de geleceğim
В какой срок ты сделаешь домашнее задание? Ev ödevini ne zaman içinde yapacaksın?
Я сделаю задание за неделю Ödevimi bir hafta içinde yapacağım.
Ayrıca saatler söylenirken bu edat kullanılır.
Я там буду в пять часов Saat 5'te olacağım.
Мы доедем в два часа Saat 2'de varacağız.
На Bu edat belli bir zamanlığına yapılan işler için kullanılır
Когда он пришёл? Ne zaman geldi?
На какой срок он уехал? Ne kadar zaman için gitti?
Он уехал на неделю O bir hafta için gitti.
За Bu edat belli bir zaman içinde yapılan bir işi tanımlarken kullanılır
За какой срок вы прочитали эту книгу Ne kadar zaman içinde bu kitabı okudunuz?
Я прочитала эту книгу за неделю Bu kitabı bir hafta içinde okudum.
За... до
Когда вы вернулись из деревни? Köyden ne zaman döndünüz?
Мы вернулись за неделю до начала занятий Köyden dersler başlamadan bir hafta önce döndük
Через sonra anlamı verir
Когда ты едешь в Москву? Ne zaman Moskova’ya gidiyorsun?
Я еду в Москву через неделю Moskova’ya bir hafta sonra gidiyorum.
Ayrıca bu edat bir şey, bir kimse aracılığıyla anlamıyla da kullanılır.
Новость была дана через журнал Haber dergi aracılığıyla duyurulmuştu
Он задал вопрос ему через переводчика Ona pilot aracılığıyla sorular yöneltmişti.
Назад Bu edat önce anlamı verir
Я видел её 2 недели назад Onu iki hafta önce gördüm
Я был с ней четыре дня назад Dört gün önce onunla beraberdim
D. Предлоги со значением цели
Amaç bildiren edatlar
За için
За что они борются? Ne için mücadele ediyorlar?
Они борются за мир Barış için mücadele ediyorlar
Bu halde ayrıca -про- edatı kullanılır. Bu edat bir şey hakkında anlamı verir
Про что он говорит? Ne hakkında konuşuyor?
Он говорит про свою семью. Kendi ailesi hakkında konuşuyor.
Про такие вещи нельзя шутить Bu tür şeyler hakkında şaka yapılmaz

07.09.2008 18:28:07
 

Irochka_54


Quote

Rusça'da ismin halleri
Yalın hal - ne ve kim sorusuna aldığımız cevap
-i hali - gösterme, ismin eylemin nesnesi olması durumunda
-in hali - sahiplik, ilgi
-e hali - yönelme, dolaylı nesne
ile hali - ismin eylemin gerçekleşmesinde bir vasıta olması durumunda(ile, tarafından)
-de hali - bulunma, “о” (hakkında), “в” (-de, içinde), “на” (-de, üstünde) gibi edatları kullanırken

İSMİN HALLERE GÖRE ÇEKİLMESİ
Именительный падеж ИП Yalın hal кто? - kto? (kim? canlılar için), что? - çto? (ne? bitkiler ve diğer varlıklar) sorularına cevap verir
Винительный падеж ВП -i hali кого? - kogo? (kimi?), что? - çto? (ne?)
Родительный падеж РП -in hali кого? - kogo? (kimin?), чего? - çego? (neyin?)
Дательный падеж ДП -e hali кому? - komu? (kime?), чему? - çemu? (neye?)
Творительный падеж ТП ile hali кем? - kem? (kiminle?), чем? - çem? (neyle?)
Предложный падеж ПП -de hali о ком? - o kom? (kim hakkında?), о чем? - o çöm? (ne hakkında?)

08.09.2008 05:50:07
 

Irochka_54


Örnekler
Tekil canlı varlık isimleri
студент
ИП (кто?) студент - student - öğrenci
ВП (кого?) студента - studenta - öğrenciyi
РП (кого?) студента - studenta - öğrencinin
ДП (кому?) студенту - studentu - öğrenciye
ТП (кем?) студентом - studentom - öğrenci ile
ПП (о ком?) о студенте - o studente - öğrenci hakkında
учитель
ИП (кто?) учитель - uçitel - öğretmen
ВП (кого?) учителя - uçitelya - öğretmeni
РП (кого?) учителя - uçitelya - öğretmenin
ДП (кому?) учителю - uçitelü - öğretmene
ТП (кем?) учителем - uçitelem - öğretmen ile
ПП (о ком?) об учителе - ob uçitele - öğretmen hakkında
Tekil cansız varlık isimleri
огонь
ИП (что?) огонь - ogon - ateş
ВП (что?) огонь - ogon - ateşi
РП (чего?) огня - ognya - ateşin
ДП (чему?) огню - ognü - ateşe
ТП (чем?) огнём - ognöm - ateş ile
ПП (о чём?) об огне - ob ogne - ateş hakkında
музей
ИП (что?) музей - muzey - müze
ВП (что?) музей - muzey - müzeyi
РП (чего?) музея - muzeya - müzenin
ДП (чему?) музею - muzeyü - müzeye
ТП (чем?) музеем - muzeem - müze ile
ПП (о чём?) о музее - o muzee - müze hakkında
Çoğul isimleri
учителя
ИП (кто?) учителя - uçitelya - öğretmenler
ВП (кого?) учителей - uçiteley - öğretmenleri
РП (кого?) учителей - uçiteley - öğretmenlerin
ДП (кому?) учителям - uçitelyam - öğretmenlere
ТП (кем?) учителями - uçitelyami - öğretmenler ile
ПП (о ком?) об учителях - ob uçitelyah - öğretmenler hakkında
огни, музеи
ИП (что?) огни, музеи
ВП (чго?) огни, музеи
РП (чего?) огней, музеев
ДП (чему?) огням, музеям
ТП (чем?) огнями, музеями
ПП (о чём?) об огнях, о музеях

08.09.2008 06:23:07
 

Irochka_54


-İN HALİNİN KULLANILIŞI
A. Tamlayan (-in) Halinin İsim Tamlaması Şeklinde Kullanılması
Türkçe'deki 'öğrencinin kitabı', 'Öğretmenin kalemi' gibi tamlamalar Rusça'da tersten yapılmaktadır.
Учебник студента (öğrencinin ders kitabı)
Bu tamlamanın özensiz çevirisi şöyle olurdu: 'Ders kitabı öğrencinin'
Dikkat edilirse студент (öğrenci) kelimesinin ismin -in haliyle çekildiğidir. Bu kelimenin yalın hali, студент, -in halinde çekilmiş şekli ise студента dır. Yani -in halinde, eril cins bir kelime olduğu için, sonuna -a almıştır.
Ответ ученика
Öğrencinin yanıtı
Ответ ученика удивил меня
Öğrencinin yanıtı beni şaşırttı.
Kullanılan eylemin geçtiği nesneyi göstermek için isimler -in halinde kullanılır. Bu tip durumlarda fiillerden türemiş isimler kullanılr.
Чтение книги
Kitabın okunması
Пение гимна
Milli marşın söylenmesi
слушание лекции
Dersin dinlenmesi
Fakat fiillerden sonra isimler -i hali takılarını alırlar
читать книгу
kitap okumak
петь гимн
milli marş söylemek
слушать лекцию
dersi dinlemek
Çokluk azlık bildiren zarflardan sonra genel olarak -in hali çoğul kullanılır.
много pek çok
много книг pek çok kitap
много знаний pek çok bilgi
немного biraz
немного вещей biraz eşya
немного воды biraz su
мало az
мало людей az insan
сколько Ne kadar?
сколько людей Ne kadar insan
Rusça'da два (2) три (3) ve четыре (4) ve sonu bu rakamlarla biten sayılardan sonra gelen isimler -in hali tekil kullanılır.
Два студента İki insan
33 слова Otuz üç sözcük
24 книги Yirmi dört kitap
Örneklerde görüldüğü gibi Eril ve Nötr Cins için два, dişil cins için две kullanılmaktadır. Rusça'da 1 ve 2 rakamlarında cinsiyet söz konusudur. Diğer rakamlar bütün cinsler için tek tiptir.
три студента üç öğrenci
сто два слова Yüz iki kelime
103 книги Yüz üç kitap
сорок четыре студентки Kırk dört kız öğrenci
5 -20 rakamlarından sonra gelen isimler ve isim soylu sözcükler -in hali çoğul olur.
Двенадцать студентов гуляли по городу.
12 öğrenci şehirde geziyorlardı
Я прочитал 18 книг
Ben on sekiz kitap okudum
В нашем городе одиннадцать кинотеатров.
Bizim şehirde 11 tane sinema var
Я съел 5 хлебов
Beş ekmek yedim
Там был 15 собак
Orada 15 köpek vardı
УПОТРЕБЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА С ПРЕДЛОГАМИ
TAMLAYAN HALİNİN EDATLARLA KULLANILMASI
Yer Gösteren Edatlar
Около школы okulun yakınında
Возле дома evin yanında
У двери kapının yanında
вокруг леса ormanın çevresinde
Вдоль реки ırmak boyunca
Мимо вокзала garın önünde (geçip gitme)
Среди друзей arkadaşlar arasında
посреди зала salonun ortasında
против двери kapının karşısında
напротив двери kapının karşısında
внутри квартиры dairenin içinde
вне сада bahçenin dışında
Где находится ваш дом?
Eviniz nerededir?
Наш дом находится около школы
Evimiz okulun yanında bulunuyor
Где ты живёшь?
Nerede yaşıyorsun?
Я живу возле школы
Okulun yanında yaşıyorum
Где ваш учитель?
Öğretmeniniz nerededir?
Он стоит у двери
Öğretmenimiz kapının yanındadır
Yukarıdaki örnek cümlede de görüldüğü gibi y edatı bir eşyanın ya da şahsın başka bir eşya yanında bulunması veya orada bir aktivitede bulunması durumunu bildirir. Где ve у кого sorularına cevap verirken kullanılır.
Где стоит диван? Divan nerededir?
Диван стоит у шкафа Divan rafın yanında duruyor
У кого вы были вчера? Dün akşam kimin yanındaydınız?
Вчера мы были у друга Dün biz arkadaşımızın yanındaydık
У EDATININ DİĞER KULLANIM DURUMLARI
Bir eşyanın sahibini bildirirken у кого (kim sahip, kimin var) soru sözcüğüne cevapta у edatı kullanılır. "Sahip olmak" anlamına gelen "var" olmak (быть) fiili kullanılır.
У кого есть русский учебник?
Kimin Rusça ders kitabı var?
У студента есть русский учебник
Öğrencinin Rusça ders kitabı vardır
У кого будет новый автомобиль?
Kimin yeni arabası olacak?
У меня будет новый автомобиль
Benim yeni arabam olacak.
Вокруг edatının kullanılması
Bu edat bir şeyin çevresinde olma anlamı verir.
Дети играют в футбол вокруг парка
Çocuklar parkın etrafında futbol oynuyorlar
Спортсмены занимаются вокруг озера
Sporcular gölün çevresinde çalışıyorlar
Вдоль edatının kullanılması
Bu edat bir şey boyunca anlamı verir.
Мы ехали в деревню вдоль леса
Köye orman yolu boyunca geldik
Мимо Edatının Kullanılması
Bu edatın yanında kıyısında anlamı vardır
Однажды она прошла мимо нашего дома
Bir seferinde bizim evin yanından geçti.
Посреди
Bu edatın bir şeyin ortasında olma anlamı vardır
Где стоит памятник Ататюрка?
Atatürk heykeli nerededir?
Памятник Ататюрка стоит посреди площади
Atatürk heykeli meydanın ortasında bulunmaktadır
Среди
Bu edat bir şeyin ya da kişilerin arasında olma anlamında kullanılır.
Среди нас я ¬самый младший
İçimizde en genç benim
Поищи книгу среди своих вещей
Kitabı eşyalarının içinde ara
Напротив
Bu edat bir şeyin birisinin karşısında olma anlamında kullanılır.
Он стоит напротив меня
Benim karşımda duruyor
Машина остановилась напротив остановки
Araba durağın karşısında durdu.
Против
Bu edat bir şeyin ya da birisinin karşısında olma(soyut anlamda) anlamında kullanılır
Мартин Лютер Кинг всегда был против расизма
Martin Luther daima ırkçılığa karşı olmuştur.
YÖN GÖSTEREN EDATLAR
из/изо -den dan anlamı
из класса sınıftan
Откуда вышли студенты?
Öğrenciler nereden çıktılar?
Студенты вышли из класса
Öğrenciler sınıftan çıktılar
с/со -den -dan
с полки raftan
Откуда он взял газету?
Gazeteyi nereden aldı?
Он взял газету с полки
Gazeteyi raftan aldı
из-за arkasından
из-за горы dağlarından arkasından
Солнце появилось из-за горы
Güneş dağların arkasından çıktı.
из-под altından
Кошка выскочила из-под стола
Kedi masanın altından fırladı
От Edatının Kullanılması
Bu edat bir canlı kişiden dönmeyi uzaklaşmayı ifade eder.
Я вернулся от мамы.
Annemden döndüm
Он пришел от товарища
Arkadaşından geldi.
İki yer arasındaki uzaklığı bildirmede от edatı до (-e kadar) edatı ile birlikte kullanılır.
От Анкары до Стамбула 451 километр
Ankara İstanbul arası 451 kilometredir (Ankara'dan İstanbul'a 451 kilometre)
ZAMAN BİLDİREN EDATLAR
Aşağıdaki edatlar -когда (ne zaman) sorusuna cevap verirken -in hali' nde kullanılırlar.
c (co) -den, dan itibaren
Когда открывается магазин?
Dükkan ne zaman açılıyor?
Магазин открывается с восьми часов
Dükkan 8’de açılıyor (Dükkan 8'den itibaren açık)
до -e kadar
Когда все были готовы?
Her şey ne zaman hazır oldu?
Все были готовы до приезда министра
Bakan gelene kadar her şey hazır oldu.
с...до -den, dan itibaren -e kadar
Когда вы работаете?
Ne zaman çalışıyorsunuz?
Мы работаем с девяти утра до девяти вечера
Biz sabah 10 dan akşam 10 a kadar çalışıyoruz.
после arkasında
Когда они поедут на море?
Ne zaman denize gidiyorlar?
Они поедут на море после июня
Denize haziran ayından sonra gidecekler
накануне arifesinde, öncesinde
Когда вы зайдёте ко мне?
Bana ne zaman uğrayacaksınız
Я зайду к вам накануне праздника
Size bayram arifesinde uğrayacağım
SEBEP BİLDİREN EDATLAR
Aşağıdaki edatlar (neden) sorusuna cevap verirken -in halinde kullanılırlar.
из-за (Birisinin veya bir şeyin yüzünden anlamlarını karşılamada bu edat kullanılır)
Почему ты не пришёл вчера?
Dün neden gelmedin?
Я не смог прийти из-за дождя
Yağmur yüzünden gelemedim
Я не пришёл из-за матери, она мне не разрешила.
Annemin yüzünden gelemedim, bana izin vermedi
из sebebiyle
Почему он решил уехать?
Neden gitmeye karar verdi
Он решил уехать из любви к ней
Ona olan sevgisi yüzünden gitti.
от -den, dan dolayı
Почему он так кричит?
Neden böyle bağırıyor?
Он кричит от боли
O acıdan bağırıyor
с -den, dan dolayı
Почему она плакала?
Neden ağladı?
Она плакала с горя
Üzüntüden ağladı
AMAÇ BİLDİREN EDATLAR
Для Bir hareketin bir şahıs ya da şeyin yararına olması ifade edilirken bu edat kullanılır. Для кого (kimin için), Для чего (neyin için) sorularına cevap verirken de bu edat kullanılır.
Для кого этот подарок?
Bu hediye kimin için?
Этот подарок для моего мужа
Bu hediye kocam için
Для чего ты идёшь на вокзал?
Gara ne için gidiyorsun?
Я иду на вокзал встретить маму
Gara annemi karşılamaya gidiyorum
Ради uğruna
Ради чего он оставил работу?
Ne uğruna işi bıraktı?
Он оставил работу ради спокойствия
İşi huzura kavuşmak uğruna bıraktı
от karşı (soyut)
От чего это лекарство?
Bu ilaç ne ilacıdır ( Bu ilaç neye karşıdır)
Это лекарство от гриппа
Bu ilaç grip ilacıdır ( Bu ilaç gribe karşıdır)
Без Bu edat bir şahsın ya da bir şeyin yoksunluğu ve olmayışı ifade edilirken bu edat kullanılır
Я люблю пить чай без сахара
Ben çayı şekersiz içmeyi severim
Он пришёл в кино без билета
Tiyatroya biletsiz geldi
Студент говорил по-русски без ошибок
Öğrenci Rusça'yı hatasız konuştu
Кроме Bu edat -den başka anlamı verir
Кроме ключа в кармане была мелочь
Anahtardan başka cebinde bozuk para vardı
Кроме арбуза я люблю яблоки
Karpuz dışında elmayı da severim
Вместо Yerine
Ты иди вместо меня
Benim yerime sen git
Вместо карандаша возьмём ручку
Kurşun kalem yerine tükenmez kalem alalım

09.09.2008 05:44:07
 

Irochka_54


-E HALİNİN KULLANMASI
Употребление дательного падежа без предлогов
-E halinin edatsız kullanılması
A. Bir grup fiil ile -e hali yapılan işin; bir şahsın ya da eşyanın yararına olması bildirir. Bu fiillerden bazıları aşağıdakilerdir.
Покупать/купить satın almak
Давать/дать vermek
Помогать/помочь yardım etmek
Дарить/подарить armağan etmek
Мать купила книгу сыну
Anne oğluna kitap aldı.
Мой друг помогал мне
Arkadaşım bana yardım etti
Он дал баскетбольный мяч другу
Basketbol topunu arkadaşına verdi
Я подарил цветок своей девушке
Kız arkadaşıma çiçek armağan ettim
B. Bir konuşmanın hitabın açıklamanın yöneltildiği şahsın -e halinde olmasını gerektiren fiiller
şöyledir.
Говорить/сказать konuşmak
звонить/позвонить telefon açmak
Писать/написать yazı yazmak
отвечать/ответить cevap vermek
Рассказывать/рассказать anlatmak
объяснять/объяснить açıklamak
Гид сказал туристам, что прогулка закончилась
Rehber turistlere gezinin bittiğini söyledi
Не забудь позвонить сестре
Kız kardeşini aramayı unutma
Учитель рассказывал новое правило ученикам
Öğretmen öğrencilere yeni kuralları anlattı
Yukarıdaki fiillerin kökünden türeyen isimler de bu halde kullanılır.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА В БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
ÖZNESİZ CÜMLELERDE -E HALİNİN KULLANILMASI
A. Aşağıdaki fiillerden sonra, fiillerin mastar haliyle birlikte -e halinin kişilik zamirleri kullanılır.
Надо gereklidir, zorunludur
Необходимо gereklidir
Нужно gereklidir
Можно mümkündür
Нельзя imkansızdır
Ученикам нужно отдыхать в лагере
Öğrencilerin kampta dinlenmeleri gerekmektedir
Здесь людям нельзя говорить громко
Burada insanların yüksek sesle konuşmaları yasaktır
Президенту необходимо улететь в Турцию
Başkanın Türkiye’ ye gitmesi gerekmektedir
Мне надо служить в армии
Askerlik görevini yapmam lazım
B. -o ile biten zarflar -e halinde kullanılır.
Весело Neşelidir
стыдно Ayıptır
Грустно Üzgündür
интересно ilginçtir
Скучно Sıkıcıdır/Sıkıntılıdır
хорошо iyidir
Мне скучно дома
Benim evde canım sıkılıyor
Мне холодно
Üşüyorum
Нам очень хорошо здесь
Biz burada çok iyiyiz
Мне стыдно за них
Ben onların adına utanç duyuyorum
Нам было очень грустно
Biz çok üzgündük
C. Fiilin mastar şekli -e hali ile kullanıldığında eylemin mecburiyetini ve ya kaçınılmazlığını ifade edilmektir.
Всем сотрудникам собраться в пять часов
Bütün elamanların saat beşte toplanmaları lazım
Куда тебе ехать завтра?
Yarın nereye gitmen lazım
D. -ся son takısı alan fiiller de -e haliyle kullanılır.
Мне не хотелось уходить отсюда
Buradan gitmek istemiyorum
Мне нравится, как они танцуют
Dans ediş şekilleri hoşuma gidiyor
Мне не спится
Uyuyamıyorum
УПОТРЕБЛЕНИЕ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ПРИ ОБОЗНАЧЕНИИ ВОЗРАСТА
Yaş Söylemede -E halinin Kullanılması
Сколько тебе лет?
Senin Yaşın kaç?
Сколько вам лет?
Sizin Yaşınız kaç?
Сколько ему лет?
Onun yaşı kaç?
Rusça‘da yıl(год) kelimesi önüne geldiği sayıya göre farklı çekilir. Şöyle ki;
1 ve sonu bir ile biten sayılardan sonra ГОД
2,3,4 ve sonu bu rakamlarla biten sayılardan sonra ГОДА
diğer sayılardan sonra ise ЛЕТ
Ему тридцать один год
O 31 yaşındadır
Мне 24 года
Ben 24 yaşımdayım
Моей бабушке 78 лет
Babaannem 78 yaşındadır
УПОТРЕБЛЕНИЕ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА С ПРЕДЛОГАМИ
-E HALİNİN EDATLARLA KULLANILMASI
A. K(Ko) Edatının Kullanılması
1. Bu edat ile kendisine yaklaşılan şahıs veye eşya -e halinde kullanılır.
Куда (kuda) nereye
К чему (kı çemu) neye doğru
К кому (kı komu) kime doğru
Спортсмены бегут к финишу
Sporcular finiş çizgisine doğru koşuyorlardı
Утром он шёл к врачу
Sabahleyin doktora gitti
Он прилетел к отцу в Стамбул
İstanbul’a babasının yanına uçtu
Bu edat genel olarak önünde -под ve -при yaklaşma ve gelme bildiren önekleri bulunan fiiller ile birlikte kullanılır.
Офицер подошёл к танку.
Subay tanka yaklaştı.
Автобус подъехал к остановке
Otobüs durağa yaklaştı
Лодка подплыла к берегу
Kayık kıyıya doğru yanaştı
Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi под öneki alan fiillerden sonra her zaman k edatı gelmektedir. -При öneki ise sadece canlı bir şeye yönelmeyi ifade ederken kullanılır
Рабочие пришли к инженеру
İşçiler mühendisin yanına gitti
Ко мне пришла подруга
Kız arkadaşım bana geldi
B. По Edatının Kullanılması
Bu edat yalnız -e halinde değil aynı zamanda -de ve-i halinde de kullanılır.
a. Bu edat bir yüzey üstünde yapılan hareketi göstermede где sorusuna cevap olarak kullanılır.
Где они гуляли?
Nerede dolaşıyorlardı?
Они гуляли по босфорскому мосту.
Boğaz köprüsü üzerinde dolaşıyorlardı
Отец ходил по комнате
Baba odada dolaşıyordu
Слёзы текли у нее по щекам
Gözyaşları yanağından akıyordu.
b. Bir hareketin yerini, kapsamını ve yönünü bildirmede de bu edat kullanılır.
По всем институтам собирались группы добровольцев
Tüm üniversitelerden gönüllü gruplar toplandı
Кондуктор ходил по всем вагонам поезда
Kondüktör trenin tüm vagonlarını dolaştı
c. Haberleşme araçlarını başında “vasıtasıyla, yoluyla” anlamlarını karşılamada kullanılır.
Cлушать по радио Radyodan duymak
Выступать по радио radyoda yayına çıkmak
Послать письмо по почте mektubu posta yoluyla göndermek
Послать телеграмму по почте telgrafı posta yoluyla göndermek
Позвонить по телефону telefon açmak
d. Belli arlıklarla yapılan bir hareketi göstermede bu edatı kullanılır. Когда sorusuna cevap verilir
Ученики сдают экзамены по пятницам
Öğrenciler Cuma günleri sınav oluyorlar
Мы гуляем по вечерам по парку.
Cuma akşamları parkı gezeriz
Я изучаю русский язык по ночам
Rusça’yı geceleri çalışırım
e. Bir alanda ihtisas sahibi olma ya da çalışma yapma bildirirken bu edat kullanılır
У него завтра будет экзамен по физике
Yarın fizik sınavımız var
Мой сосед - специалист по аграрному хозяйству.
Komşum tarım alanında uzmandır
f. Akrabalık ya da başka bir nedenden dolayı mevcut ilişkiye işaret ederken bu edat kullanılır..
Я встретил товарища по школе
Okuldan arkadaşım ile tanıştım
Мы родственники по отцу
Biz baba tarafından akrabayız
g. -e göre anlamında bu edat kullanılır.
Они изменили план работы по желанию.
Planı müdürün isteğine göre değiştirdiler
По мнению товарища завтра будет хорошая погода
Arkadaşımın fikrine göre yarın hava güzel olacak
БЛАГОДАРЯ EDATININ KULLANILMASI
Bir şeyin “sayesinde, yardımıyla” elde edilen olumlu sonucu belirtirken bu edat kullanılır
Благодаря хорошей погоде экскурсия была отличная
İyi hava sayesinde gezimiz çok güzel geçti
Благодаря вашей помощи я сдал экзамен
Sizin yardımınız sayesinde sınavı geçtim.
ВОПРЕКИ EDATININ KULLANILMASI
Bu edat -e rağmen anlamını karşılar
Вопреки совету врача больной встал с постели
Doktorun tavsiyelerine rağmen hasta yataktan kalktı.
Вопреки трудностям мы выполнили работу
Zorluklara rağmen işimizin üstesinden geldik
НАВСТРЕЧУ EDATININ KULLANILMASI
Birisinin karşısına çıkma karşısına rast gelme anlamlarında hareket fiilleri kullanılır
Навстречу нам шли друзья
Arkadaşlarımız bize doğru yürüyorlardı
Мой друг шёл навстречу мне
Arkadaşım bana doğru yürüyordu
СОГЛАСНО EDATININ KULLANILMASI
Gereğince anlamını karşılayan bu edat hem -e hali hem de -in halinde kullanılır.
Согласно решению суда воры были посажёны в тюрьмы.
Mahkeme kararı gereğince hırsızlar hapishaneye koyuldu.
Согласно распоряжению директора занятия будут начинаться в 8 часов.
Müdürün emri gereğince dersler 8’de başlayacak.

09.09.2008 05:59:07
 

Irochka_54


-İLE HALİNİN KULLANILMASI
A. Hareketin hangi araçla , malzemeyle yapıldığını göstermesinde -ile hali kullanılır
Чем вы сейчас пишите?
Siz şu an ne ile yazıyorsunuz?
Я пишу карандашом
Kurşun kalemle yazıyorum
Она вытирала стол тряпкой
Masayı bez ile sildi.
B. Hareketin ne şekilde meydana geldiği -ile halinde olmaktadır.Bu durumda как, каким оброзом (nasıl, ne şekilde) sorularına cevap verilmektedir.
Как они разговаривали в комнате?
Onlar odada nasıl konuşuyorlardı?
Они разговаривали шёпотом
Onlar fısıltıyla konuşuyorlardı
Во время обеда они разговаривали весёлым голосом
Yemek sırasında neşeli bir ses ile konuşuyorlardı
С. Zaman bildiren sözcükler -ile halinde kullanılır. Bu durumda когда sorusuna cevap verilir.
Отец вернулся с фабрики поздним вечером
Baba fabrikadan gece geç vakit döndü.
Охотники вышли из дома ранним утром
Avcılar sabah erkenden yola çıktılar
D. Seyahat edilen araç da yine -ile halinde kullanılır.
Мы поехали в город поездом
Şehre tren ile gittik
Спортсмены улетели в Москву самолётом
Sporcular Moskova’ya uçak ile gittiler
E. Bir cümlede öznenin nesne üzerinden etkilendiğinde (edilgen yapıda) özneyi ifade eden sözcükler -ile halinde kullanılır.
Дома строятся рабочими
Evler işçiler tarafından yapılıyor
Эта картина наpиcoвaнa Репиным
Bu resim Repin tarafından yapılmıştır.
Aşağıdaki fiillerden sonra -ile hali kullanılır.
Довольно(а,ы) Memnun, hoşnut
Богат (а,о,ы) Zengin
Известен(а,о,ы) Meşhur, ünlü
Учитель был доволен своими студентами
Öğretmen öğrencilerinden memnundu.
Сибирь богата своей природой
Sibirya doğa yönünden çok zengindir
Италия известна своими винами
İtalya şaraplarıyla ünlüdür
УПОТРЕБЛЕНИЕ ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА С ПРЕДЛОГАМИ
-İLE HALİNİN EDATLARLA KULLANILMASI
А. Предлоги со значением места Yer anlamı veren edatlar
Над Üstünde
Где лампа?
Lamba nerededir?
Лампа висит над столом
Lamba masanın üzerinde asılıdır.
Перед Önünde
Где ребёнок?
Çocuk nerededir?
Ребёнок перед столом
Çocuk masanın önündedir
Между Arasında
Где твой дом?
Evin nerede?
Мой дом между двумя автобусными остановками
Evim iki otobüs durağının arasında
За arkasında
Где ты был?
Neredeydin?
Я был за столиком
Masanın arkasındaydım.
Под altında
Где мяч?
Top nerededir
Мяч под столом
Top masanın altındadır
В. ПРЕДЛОГИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ
ZAMAN BİLDİREN EDATLAR
Перед öncesinde
Когда ты пойдёшь в школу?
Okula ne zaman gidiceksin?
Я пойду в школу перед обедом
Okula öğle yemeği öncesinde gideceğim
Между Arasında
Когда вы увидите директора?
Müdürü ne zaman göreceksin
Я увижу директора между двумя уроками
Müdürü iki ders arasında göreceğim
За sırasında
Когда вы поговорите?
Ne zaman konuşacaksınız?
Мы поговорим за обедом
Yemek sırasında konuşacağız
С. ПРЕДЛОГИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЦЕЛИ
AMAÇ BİLDİREN EDATLAR
За Ne için
Зачем ты идёшь в библиотеку
Ne için kütüphaneye gidiyorsun?
Я иду за книгой
Kitap almak için gidiyorum
С (СО) EDАTINI KULLANILMASI
1.C edatı bir işin kiminle yapıldığını sorulması ve kiminle yapılıyorsa o şahsı gösteren isim ya da zamirin bu edatla ile halinde kullanılmasıdır.
С кем вы идёте в школу?
Okula kiminle gidiyorsun?
Я иду в школу с Ахметом
Okula Ahmet ile gidiyorum.
После экзамена я долго разговаривал с учителем
Sınavdan sonra öğretmenle uzun bir süre konuştum.
2. Bir eylemin nasıl yapıldığını bildirirken c edatı ile -ile halinde kullanılır.
Он сделает это с удовольствием
O bunu memnuniyetle yapacaktır
Мальчик ел яблоко с большим аппетитом
Çocuk elmayı büyük bir iştahla yedi.
3. Kutlama cümleleri de bu edat ile kullanılır.
Я поздравлю вас с днём рождения
Doğum gününüzü kutlarım
Она меня поздравила с новым годом
Benim yeni yılımı kutladı
4. Какой sorusuna cevap verirken bir nesnenin nesi ile nitelendirildiğini bildirirken bu edat kullanılır.
Какой он человек?
Nasıl bir insandır
Он человек с характером
O karekterli bir insandır.
Они живут в доме с большими комнатами
Onlar büyük odaları olan bir evde yaşıyorlar.

09.09.2008 06:14:07
 

Irochka_54


-DE HALİNİN KULLANILMASI

A. -В- ( fı ) edatı bir yerin, bir şeyin içinde olma durumu için kullanılır.
Где все были?
Herkes nerede idi?
Все были в классе.
Herkes sınıfta idi
Где ваши вещи
Eşyalarınız nerede?
Мои вещи в комнате
Benim eşyalarım dolaptadır
Ayrıca ne giymişti sorusu В чём ( fı çiyom) bu kalıpla kullanılır.
B чём он был?
Ne giymişti?
Он был в белой рубашке
Beyaz bir gömlek giymişti
B. - На-(na) edatı bir yerin bir şeyin üstünde olma ya da kalıp halinde bazı sözcüklerle kullanılır
Где стоит книга
Kitap nerede duruyor?
Книга стоит на полке
Kitap rafta duruyor
Ayrıca - на- edatı bir araçla gitme eylemini belirtirken de kullanılır. Hangi araçla sorusu sorulurken -На чём- (na çiyom ) kalıbı kullanılır
На чём они уехали?
Onlar ne ile gittiler?
Они уехали на машине
Onlar araba ile gittiler.
C. Bir canlı ya da cansız nesnenin hakkında sorusu sorulurken ismin de hali -О ком- (a kom) kalıbıyla birlikte kullanılır. Cevapta ise yalnızca -o- edatı kullanılır ve edatın önüne gelen isim de bu halde çekilir.
О ком вы говорите?
Kim hakkında konuşuyorsunuz?
Я говорю о баскетболисте
Basketbolcu hakkında konuşuyorum.
D. birinin devrinde, zamanında gibi cümlelerde bu halde kullanılır. -При- (pri) edatı bu anlamı karşılar
При Горбачёвe сборная команда была сильная.
Gorboçov zamanında ulusal takım çok güçlüydü.
E. -B-(fı) edatı ayrıca zaman bildirmede kullanılır.
Мы приехали сюда в июле
Biz buraya temmuz ayında geldik
Великий Полководец Ататюрк жил в 20-ом веке.
Büyük Başkomutan Atatürk 20.yy'da yaşamıştır.
Ayrıca -başlangıcında, ortasında ve sonunda kelimeleri В edatıyla kullanılır.
В начале- (fı naçale) Başlangıcında
В середине-(fı seredine) Ortasında
В конце- (fi kantse) Sonunda
В начале недели всё было готово
Haftanın başında her şey hazırdı
Мы уедем от сюда в середине месяца
Buradan bu ayın ortasında ayrılacağız.
В конце урока все было ясно
Dersin sonunda her şey anlaşılmıştı
Использованы материалы сайтов ruscakursu и rusya-egitim

09.09.2008 06:20:07
 

Yildiz!


отлично
--------------------
~Güzellik, görenin gözündedir~

09.09.2008 09:00:07
 

tigerknight80


Irochka, inan ki bu padejleri toplu olarak bir tablo yapmaya çalıştım ama yine de ekleri akılda tutmak çok zor gerçekten...Keşke bunları hatırlamanın pratik bir yolu olsa...Ama emeğin için çok sağol...Epey bir emek harcamışsın gerçekten...Elin kolun dert görmesin...
11.09.2009 22:07:07
 

armut_kafa


1 saattir bakıyorum hala öğrenemedim Rusçayı.. vazgeçtim
17.10.2009 21:05:07
 
* * *
 

Irochka_54


Canlı varlık isimlerinden (bitki isimleri cansız nesneler gibidir) kuraldışı olanlar hariç bütün varlıkların isimlerinin cinsiyeti aşağıdaki tabloya göre tayin edilir.
son takısına göre isimlerin cinsiyet tablosu

ERİL ve DİŞİL isimler bölümüne canlılara ait isimlerden de birer örnek dahil edilmiştir. Bu tablodaki son harflerle biten isimler; YALIN HAL TEKİL, diğer bir deyişle sözlük şekilleridir. Bazı sözcüklerin son iki harfinin yazılmasının nedeni bunlar ismin hallerine göre farklı takı aldıkları içindir (врéмя, имя).
Yukarıdaki tabloya uygun olarak, sırasıyla her cinse dahil isim gruplarından örnekler görelim.
1. МУЖСКОЙ РОД (м.р.) - ERİL CİNS
А. Sonu sessiz harf ile biten isimler: KISA İY (й) harfi hariç olmak üzere diğer 20 adet sessiz harf ile biten bütün isimler ERİL CİNS olur.
дом (ev)
студéнт (üniversite öğrencisi)
мост (köprü)
педагóг (pedagog)
порт (liman)
мáльчик (çocuk)
гóрод (şehir)
Ивáн (İvan)
пол (döşeme)
врач (doktor)
потолóк (tavan)
автóбус (otobüs)
лук (soğan)
B. Sonu KISA İY (й) ile biten bütün isimler ile sıfat formundaki bazı sözcükle de
ERİL CİNS olmaktadır.
музéй (müze)
герóй (kahraman)
чай (çay)
Сергéй (Sergey)
сарáй (depo)
Николáй (Nikolay)
край (kenar)
санатóрий (sanatoryum)
бой (savaş)
май (mayıs)
Hem isim hem de sıfat olarak kullanılan bazıları şunlardır.
рýсский (Rus erkeği)
рабóчий (erkek işçi)
учёный (bilim adamı)
C. Sonu YUMUŞAK İŞARET (ь) ile biten isimlerin bir kısmı ERİL CİNS olmaktadır. Sonu bu işaret ile biten isimleri aşağıdaki gibi birçok grupta verebiliriz.
(1) Bu işaret (ь) ile biten bütün ay isimleri.
янвáрь (ocak)
феврáль (şubat)
сентябрь (eylül)
апрéль (nisan)
октябрь (ekim)
июнь (haziran)
ноябрь (kasım)
июль (temmuz)
декáбрь (aralık)
Sonu -тель ve -арь sonekleri ile biten meslek adları.
писáтель (yazar)
пáхарь (çiftçi)
читáтель (okuyucu)
учитель (öğretmen)
библиотéкарь (kütüphaneci)
тóкарь (tornacı)
(2) Nerede kullanılırsa kullanılsın aşağıdaki isimler her zaman ERİL CİNS’tirler.
автомобиль (otomobil)
день (gün)
бинóкль (dürbün)
дождь (yağmur)
гóспиталь (hastane)
кáмень (taş)
картóфель (patates)
рояль (piyano)
кáшель (öksürük)
рубль (ruble)
корáбль (gemi)
руль (direksiyon)
Кремль (Kremlin)
стиль (stil)
лáгерь (kamp)
туннéль (tünel)
монастырь (manastır)
ýголь (kömür)
нуль/ноль (sıfır)
ýровень (seviye)
огóнь (ateş)
штáмпель (ıstampa)
пóлдень (öğleden sonra)
ячмéнь (çavdar)
портфéль (el çantası)
(3) İstisna olarak кóфе (kahve) sözcüğü ERİL CİNS’tir.
2. ЖЕНСКИЙ РОД (ж.р.) - DİŞİL CİNS
Bu cinse de dahil üç cins isim grubu vardır.
A. Sonu -а ile biten isimler.
картина (resim, tablo)
странá (ülke)
кáрта (harita)
рóдина (vatan)
лáмпа (lamba)
сестрá (kız kardeş)
лунá (ay)
подрýга (kız arkadaş)
пáрта (okul sırası)
дéвушка (yetişkin kız)
дорóга (yol)
жéнщина (kadın)
Sonu -а ile biten bir grup isim ERKEK CİNS canlı varlıklara ait olduğundan ERİL CİNS’tirler.
папа (baba)
мýжчина (erkek adam)
старшинá (başçavuş)
юноша (genç adam)
дéдушка (dede)
B. Sonu -я (-ия, -ья) harfi ile biten isimler DİŞİL CİNS’tirler.
дерéвня (köy)
Англия (İngiltere)
земля (toprak)
Россия (Rusya)
недéля (hafta)
Тýрция (Türkiye)
фамилия (soyadı)
Япóния (Japonya)
мóлния (şimşek)
C. Sonu YUMUŞAK İŞARET (ь) ile biten isimlerin bir kısmı da DİŞİL CİNS’tir.
Bu tür isimleri birkaç alt başlık halinde öğreneceksiniz.
(1) -ость ve-есть sonekleri ile biten adlar her zaman DİŞİL CİNS’tirler.
стáрость (yaşlılık)
мóлодость (gençlik)
нóвость (haber)
рáдость (sevinç)
независимость (bağımsızlık)
вéрность (sadakat)
свéжесть (tazelik)
тяжесть (ağırlık)
(2) Sonu -знь -сть -сь -вь -бь -пь sonekleri ile biten isimler her zaman DİŞİL CİNS’tir.
болéзнь (hastalık)
моркóвь (havuç)
весть (haber)
óбувь (ayakkabı)
грусть (üzüntü)
пóдпись (imza)
жизнь (hayat)
цепь (zincir)
кровь (kan)
часть (parça, bölüm)
любóвь (aşk, sevgi)
честь (şeref)
(3) Aşağıdaki isimler de her zaman DİŞİL CİNS’tirler.
боль (ağrı)
лень (tembellik)
гáвань (liman)
медáль (madalya)
гибель (ölüm)
медь (bakır)
грудь (göğüs)
метéль (kar fırtınası)
грязь (kir)
мысль (fikir, düşünce)
даль (mesafe)
нефть (petrol)
дверь (kapı)
óсень (sonbahar)
ель (çam)
óчередь (sıra)
кровáть (karyola)
пáмять (hatıra)
ладóнь (el ayası)
печáль (üzüntü)
пыль (toz)
плóщадь (meydan)
роль (rol)
постéль (yatak)
ртуть (civa)
сеть (ağ)
связь (irtibat)
тень (gölge)
скáтерть (masa örtüsü)
тетрáдь (defter)
смерть (ölüm)
чéтверть (çeyrek)
соль (tuz)
цель (amaç, hedef)
сталь (çelik)
шинéль (kaput)
стéпень (derece)
Yukarıdaki hem ERİL hem de DİŞİL olarak sıralananlar da dahil olmak üzere YUMUŞAK İŞARET (ь) ile biten bütün isimlerin cinsiyetini, sözlüklerde karşılarında bulunan “м”(мужскóй) ve “ж”(жéнский) harflerinden anlaşılır. Yukarıda özel olarak belirtilenlerin dışındaki isimleri ezberleyerek öğrenmelisiniz. Kitaplardaki cümlelerde bu isimlerin önüne gelen isim soylu sözcükler olan SIFAT, SIRA SAYISI, SAHİPLİK ZAMİRLERİ’nin aldığı takılardan ismin cinsiyetini teşhis etmek mümkündür.
Rusçada her zaman yumuşak sessiz ч ve щ ‘den sonra bazı sözcüklerde (ь) kullanılması bu isimlerin cinsiyetini belirleme amacıyla kullanılır.
ночь (gece)
вещь (eşya)
3. СРЕДНИЙ РОД (ср.д.) - NÖTR CİNS
Bu cins isimler de üç grupta toplanırlar.
A. Sonu -о ile biten isimler.
окнó (pencere)
зéркало (ayna)
слóво (sözcük)
ýтро (sabah)
мéсто (yer)
перó (divit kalem)
дéрево (ağaç)
лéто (yaz)
нéбо (gökyüzü)
письмó (mektup)
B. Sonu -е (-ье, -ие) ile biten isimler NÖTR CİNS’tirler.
мóре (deniz)
ружьё (silah)
пóле (tarla)
бельё (çamaşır)
здáние (bina)
плáтье (kadın elbisesi)
знáние (bilgi)
C. Sonu -мя ile biten az sayıdaki isim NÖTR CİNS’tir.
имя (isim, ad)
плáмя (alev)
врéмя (zaman)
тéмя (kafanın tepesi)
знáмя (sancak)
брéмя (yük, külfet)
сéмя (tohum, tane)
вымя (hayvan memesi)
плéмя (kabile, boy)
D. Karışık takılı ve çekim eki almadan kullanılan yabancı kökenli isimler.
Bu cins isimlerin son takıları о, е, ю, и, а, у harflerinden birisi olabilmektedir. Aşağıdaki isimlerin hepsi NÖTR CİNS’tirler.
пальтó (palto)
жюри (jüri)
метрó (metro)
пари (bahis)
кинó (sinema)
бюрó (büro)
кафé (kafeterya)
шоссé (şose yol)
интервью (görüşme)
Benzer şekilde yine yabancı dillerden Rusçaya geçmiş olan bazı isimler de ERİL CİNS’dir.
кенгурý (kanguru)
шимпанзé (şempanze)
атташé (ataşe)
кóфе (kahve)

11.02.2010 05:34:07
 

Irochka_54


ТРИ ВИДА СКЛОНЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ –
HALLERE GÖRE İSİM ÇEKİMLERİNİN ÜÇ TİPTE TOPLANMASI

İsimlerin hallere göre tekil ve çoğul çekimi belli başlı üç tipte yapılmaktadır. Her üç cinse ait isimler karışık olarak bu çekim tiplerine göre takı alarak çekilirler.
В современном русском языке выделяется три основных типа склонения имен существительных.
К первому склонению относятся имена существительные мужского рода (кроме небольшого количества существительных на -а, -я: дедушка, сынишка, дядя, Ваня) с нулевым окончанием (дом, конь, край, шалаш, мяч), кроме слова путь, и все существительные с окончанием -о, -е (окно, поле, увлечение, домишко, волчище).
Ко второму склонению относятся все имена существительные женского, мужского и среднего рода на -а, -я, например: вода, сакля, струя, юноша, Боря, сирота и др.
К третьему склонению относятся все имена существительные женского рода с окончанием на мягкий согласный, (-ь) например: дань, мякоть, пустошь, рожь и др.
Вне этих трех типов склонений находится десять имен существительных на -мя (имя, знамя, семя, темя и другие) и слово путь.
1. ПЕРВЫЙ ВИД СКЛОНЕНИЯ - BİRİNCİ TİP ÇEKİM
Sonu yumuşak (-й ve -ь) ya da sert sessiz harf ile biten tüm ERİL CİNS isimler ve sonu -о, -е, -ё harfleri ile biten NÖTR CİNS isimler bu tip çekime dahildirler.
2. ВТОРОЙ ВИД СКЛОНЕНИЯ - İKİNCİ TİP ÇEKİM
DİŞİL CİNS isimlerde sonu -а, -я ile bitenler bu tip eklerle çekilirler.
3. ТРЕТИЙ ВИД СКЛОНЕНИЯ - ÜÇÜNCÜ TİP ÇEKİM
Bu tip çekim -ь ile biten DİŞİL isimler içindir.
İSİM ÇEKİMLERİ

11.02.2010 06:14:07
 

Irochka_54


devamı...
1. ПЕРВЫЙ ВИД СКЛОНЕНИЯ - BİRİNCİ TİP ÇEKİM
Sonu yumuşak (-й ve -ь) ya da sert sessiz harf ile biten tüm ERİL CİNS isimler ve sonu -о, -е, -ё harfleri ile biten NÖTR CİNS isimler bu tip çekime dahildirler. Çekim takıları benzer olmakla birlikle, biz önce ERİL sonra da NÖTR CİNS isimlerin örnek çekim tablolarını vereceğiz.
A. ERİL CİNS isimlerin çekimi.
(1) Sonu sert sessiz ile biten isimler.
лес (orman)
брат (erkek kardeş)
век (yüzyıl)
студéнт (üniversite öğrencisi)
слон (fil)
гóрод (şehir)

Aynı isimlerin bu sefer de ÇOĞUL çekimlerini görelim.

Yukarıdaki Türkçe karşılıkları çoğul olarak düşünüp yazacak olursak bu isimlerin doğru anlamlarını öğrenmiş oluruz.
“Студéнт” ve “слон” canlı insan ve hayvan adları olduğundan В.п.‘de Р.п. ile aynı çekim ekini almaktadırlar. “Гóрод” cansız isim olduğundan В.п.‘de YALIN HAL’in aynısıdır, yani tekil durumda herhangi bir ek almamaktadır. Bu tür isimlerin çoğul çekimlerinde de aynı kural geçerlidir.
(2) Sonu yumuşak sessiz -й veya -ь ile biten ERİL CİNS isimlerin TEKİL ve ÇOĞUL çekimleri.Canlı insan ve hayvan adlarının tekil de olduğu gibi В.п. çoğul çekimlerinin de Р.п. ile aynı olduğunu, aynı şekilde cansız nesne ve bitki isimlerinin В.п. çoğul çekimlerinin de И.п. şekli ile aynı olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir.

11.02.2010 07:20:07
 

Irochka_54


devamı...
B. Sonu -е, -ё ve -о ile biten NÖTR CİNS isimlerin de BİRİNCİ TİP eklerle çekildi-
ğini belirtmiştik. Sözcüklerin sonundaki bu sesli harfler atıldıktan sonra geriye kalan kökün sonundaki harfin yumuşak ya da sert oluşuna bağlı olarak ERİL isimler gibi çekilir.


Sonu vurgulu -о (ó) ile biten NÖTR CİNS isimlerin Т.п. takısı -ом ile ancak vurgusu diğer hecelerinde bulunan sözcüklerde ise Т.п. takısı -ем şeklinde olur.
окнó - окнóм (pencere - pencere ile)
кольцó - кольцóм (yüzük - yüzük ile)
звенó - звенóм (halka - halka ile)
зернó - зернóм (tohum - tohum ile)
училище - училищем (meslek okulu - meslek okulu ile)
сéрдце - сéрдцем (kalp - kalp ile)
пáстбище - пáстбищем (otlak - otlak ile)
копьё - копьём (mızrak - mızrak ile)

C. Sonu -ий ile biten ERİL ve sonu -ие ile biten NÖTR CİNS isimlerin hal takıları.

Bu tip isimlerde de canlı ve cansız ismi olmasına bağlı olarak farklılıklar var. Dikkat çeken diğer bir özellik de П.п. çekim ekinim +е değil +и tipi olmasıdır.
о санатóрии (dinlenme evi hakkında)
о здáнии (bina hakkında)
о Василии
о Юрии
лекция
планетарий
состязание

-İN HALİ’NDE BAZI İSİMLERİN -У (-Ю) TAKISI ALMASI
1. Bazı ERİL CİNS isimlerle bir şeyin veya bir maddenin bir kısmı söz konusu olduğunda isimler sonuna -у (-ю) takısını alırlar.
чáшка чáю bir fincan çay
стакáн чáю bir bardak çay
кусóк сыру bir parça peynir
килогрáмм сáхару bir kilogram şeker
килогрáмм пескý bir kilogram kum
купить сáхару şeker satın almak
купить мёду bal satın almak
купить шёлку ipek kumaşını satın almak
выпить чáю çay içmek
попрóбовать мёду balın tadına bakmak
2. Bir yer bildiren isimler -у (-ю) takısıyla kullanılır. Genellikle из ve до edatlardan sonra kullanılır.
из дóму evden
до дóму eve
из лéсу ormandan
до лéсу ormana
выйти из лéсу ormandan çıkmak
идти до дóму eve gitmek
добрáться до дóму eve ulaşmak
3. Zaman bildirildiğinde isimler sonuna -у (-ю) takısını alırlar. До, с ve óколо ile kullanılır.
до дóму eve kadar
с чáсу birden itibaren
до чáсу bire kadar
óколо чáсу yaklaşık bir saat, bir saat gibi
ждать с чáсу birden itibaren beklemek
гулять óколо чáсу yaklaşık bir saat dolaşmak
4. Bir eylemin sebebini bildirirken -у (-ю) takısı kullanılır. С (со) edatı ile kullanılır.
с испýгу, со стрáху korkudan
с перепýгу korkarak
побелéть со стрáху korkudan yüzü bembeyaz olmak
заболéть с перепýгу korkudan hastalanmak
5. Bazı özel durumlarda da belli edatlarla -у (-ю) takısı kullanılır.
упустить из виду dikkate almamak
бéз тoлку anlamı yok, gereği yok
ни рáзу не прийти hiç gelmemek
-DE HALİ’NDE BAZI İSİMLERİN -У (-Ю) TAKISI ALMASI
В ve на edatı ile bazı ERİL CİNS isimler -у (-ю) takısı alırlar.
в садý (сад) bahçede
Кóшки игрáют в садý. Kediler bahçede oynuyorlar.
в шкафý (шкаф) dolapta
Мои костюмы висят в шкафý. Benim elbiselerim dolapta asılı duruyorlar.
на мостý (мост) köprüde, köprü üstünde
Машины стоят на мостý. Araçlar köprü üstünde duruyorlar.
на берегý (бéрег) sahilde
на берегý мóря deniz kıyısında
Наш дом нахóдится на берегý мóря. Bizim evimiz deniz kıyısında bulunmaktadır.
на краю (край) kenarda, tam uçta
Нóвый журнáл лежит на краю дивáна. Yeni dergi divanın tam kenarında duruyor.
на лугý (луг) çayırda, merada
Корóвы гуляют на лугý. İnekler merada dolaşıyorlar.
на лбу (лoб) alında, başın ön kısmında
У негó на лбу был бéлый платóк. Onun alnında beyaz bir mendil vardı.
Ayrıca “год” ve “час” sözcükleri de aşağıdaki durumlarda -у takısı alırlar.
в кaкóм годý? hangi yılda?
В кaкóм годó ты поступил в инститýт? Enstitüye hangi yılda girdin?
в котóром часý? hangi saatte?
- В котóром часý вы пошли в шкóлу? - Hangi saatte okula gittiniz?
- В пéрвом часý. - Saat 12’den sonra.
- В какóм годý вы родились? - Hangi yılda doğdunuz?
- Я родился в 1967 годý. - Ben 1967 yılında doğdum.
- В котóром часý дéти пришли домóй? - Çocuklar saat kaçta eve geldiler?
- Они пришли домóй в пятом часý. - Onlar saat beşte geldiler.

12.02.2010 04:44:07
 

Irochka_54


devamı...
2. ВТОРОЙ ВИД СКЛОНЕНИЯ - İKİNCİ TİP ÇEKİM
DİŞİL CİNS isimlerde sonu -а, -я ile bitenler bu tip eklerle çekilirler. Bu iki harf atıldıktan sonra geriye kalan kökün son harflerinin sert ya da yumuşak olmasına bağlı olarak iki grup çekim eki mevcuttur.
A. Sonu sert sessiz ile biten DİŞİL isimlerin çekilmesi.
странá (ülke)
ценá (fiyat)
книга (kitap)
рýчка (kalem)

-а atıldıktan sonra geriye kalan kökün sonunda г, к, х harflerinden birisi olursa Р.п. de +ы yerine +и gelir.
дéвочка (kız)
старýха (ihtiyar kadın)
студéнтка (kız öğrenci)
рукá (el)
ногá (bacak, ayak)
мýха (sinek)
И.п. (кто? что?)
дéвочка
ногá
мýха
Р.п. (когó? чегó?)
дéвочки
ноги
мýхи
Ayrıca sonu -а ya da -я ile biten ERİL CİNS canlıların ismi olan sözcükler de İKİNCİ TİP çekim ekleriyle çekilirler. Yani ERİL isim olmalarına rağmen DİŞİL isimler gibi çekilirler.
мужчина (erkek)
пáпа (baba)
дéдушка (dede)
старшина (baş çavuş)
юноша (delikanlı)
дядя (dayı, amca)
И.п. (кто? что?)
мужчина
дядя
Р.п. (когó? чегó?)
мужчины
дяди
Д.п. (комý? чемý?)
мужчине
дяде
В.п. (когó? что?)
мужчину
дядю
Т.п. (кем? чем?)
мужчиной
дядей
П.п. (о ком? о чём?)
о мужчине
о дяде

Şimdiye kadar yapılan ÇOĞUL isim çekimlerinde, dikkat edilirse, fazlaca bir zorluk yoktur. Hallerden üç tanesinin ikişer adet çoğul takısı bulunmaktadır.
Д.п. (комý? чемý?)
+ам (sert takılılar için)
+ям (yumuşak takılılar için)
Т.п. (кем? чем?)
+ами (sert takılılar için)
+ями (yumuşak takılılar için)
П.п. (о ком? о чём?)
+ах (sert takılılar için)
+ях (yumuşak takılılar için)
B. Sonu yumuşak sessiz ile biten DİŞİL isimlerin çekilmesi.
Мария
Тáня
статья (makale)
дерéвня (köy)
линия (hat)
стáнция (istasyon)

Sonu -ия ile biten DİŞİL CİNS isimlerde -İN, -E ve -DE HALLER’inde ortak +и takısı olmaktadır.
Aynı isimlerin ÇOĞUL çekimlerini yapalım.

Sonu -а ile biten isimlerin bu harf atıldıktan sonra geriye kalan kökünde ч, ж, ш, щ ya da ц harflerinden birisi bulunuyor ise Т.п. vurgulu takı -óй (-óю) vurgusuz takı
-ей (-ею) olur.
свечá - свечóй (mum - mum ile)
тýча - тýчей (bulut - bulut ile)
птица - птицей (kuş - kuş ile)
лýжа - лýжей (su birikimi - su birikimi ile)
чáща - чáщей (orman - orman ile)
чáша - чáшей (fincan - fincan ile)

16.02.2010 05:24:07
 

Irochka_54


devamı...
3. ТРЕТИЙ ВИД СКЛОНЕНИЯ - ÜÇÜNCÜ TİP ÇEKİM
Bu tip çekim -ь ile biten DİŞİL isimler içindir.
мысль (fikir)
жизнь (hayat)
ночь (gece)
мышь (fare)
ладóнь (avuç)
степь (step)

-ь ile biten DİŞİL isimler В.п. tekilde herhangi bir takı almazlar.
Он прóжил всю жизнь здесь. O bütün ömrünü burada geçirdi.
Охóтник не любил степь. Avcı stepi sevmiyordu.
У этого писáтеля я вижу совремéнную мысль. Ben bu yazarda çağdaş bir düşünce görüyorum.
Я получил пóмощь от отцá. Babamdan yardım aldım.
İLE HALİ’nde -ь üzerine +ю eklenmekte ve +ью şeklinde, bu takı meydana gelmektedir.
жизнь - жизнью
степь - стéпью
кровь - крóвью
рожь - рóжью
-İN, -E ve İLE HALLER’inin çekimi aynıdır.
Р.п. (когó? чегó?)
степь – стéпи
ночь – нóчи
жизнь – жизни
Д.п. (комý? чемý?)
степь – стéпи
ночь – нóчи
жизнь – жизни
Т.п. (кем? чем?)
степь – стéпи
ночь – нóчи
жизнь – жизни
Bu tip isimlerden bir kısmı, в ve на edatı ile yer bildirirken vurguyu son takıya alır, normal hal çekimlerinde ise vurgu sözcüğün kökündedir.
И.п. (кто? что?)
степь
ночь
кровь
П.п. (в ком? в чём?)
степи
ночи
крови
Лóшади жили в степи. Atlar steplerde yaşıyorlardı.
Азербайджáн богáт нéфтью. Azerbaycan petrol yönünden zengindir.
Они добывáют нефть во мнóгих местáх Каспийского мóря. Onlar Hazar Denizi’nin birçok yerinden petrol elde ediyorlar.
Все рабóчие были на Крáсной плóщади во врéмя прáздника. Bayram sırasında bütün işçiler Kızıl
Meydan’da idiler.

kaynağı - fono.com.tr

16.02.2010 05:36:07
 

Irochka_54


Dikkat!!! birkaç istisna
Sonu -мя ile biten ve путь isimlerin çekilmesi

kolay gelsin!!!

16.02.2010 05:41:07
 

NADIYE


Очееееееень трудная тема для турок!!!
Обычно я даю ее ближе к концу, но даже без знания падежей они понимают смысл предложений, зная спряжения глаголов предлоги и некоторые наречия.
Поэтому:
İlgeçler (edatlar) ve zarflar:
Zaman ileçler ve zarflar:
До - 1)… den evvel, 2)…e kadar
От - / ото- 1)… den itibaren
С / со- … den itibaren
За … до - ... den önce
Через – sonra
В - ...ta
При- … nın zamanında
Завтра-yarın
Сегодня-bugün
Вчера-dün
Рано-erken
Поздно-geç
Вечером-akşam,akşamleyin
Тогда-o zaman
Теперь, сейчас-şimdi
После- … den sonra
Накануне- arifeşinde
Позавчера-bir önceki gün
Послезавтра-öbür gün
Yön ilgeçler ve zarflar:
С / со- ... den
От / ото- ... den
Из- ... den
Из-под - altından
За - arkasında
Из-за - 1) arkasından 2) yüzünden
К /ко - ...(y) e/а doğru
На – 1)…ye, 2) üzerine
По - …de
До - …kadar (belli yere)
Сюда-buraya
Туда-oraya
Отсюда-buradan
Оттуда- oradan
Издалека-uzaktan
Снизу-aşağıdan
Сзади- arkadan
Справа-sağdan
Слева-soldan
Вокруг - etrafında, çevresinde
Вдоль – boyunca
Поперёк – enine
Мимо – yanından
Через – üstünden
Навстречу – karşılama
Yer ilgeçler ve zarflar:
У - 1) yanında 2) bende ... var (kalıbında)
В / во – 1) içinde
В… - 2) ...doğru (вверх, вниз, в сторону, внутрь…)
Под- altına
При- … nın yanında
Здесь-burada
Далеко-uzakta
Рядом-yakında
Там-orada
Вверху-yukarda
Внизу-aşağıda
Везде-her yerde
Вблизи-yakında
Впереди-önünde
Перед / передо – önünde
Возле - yanında
Около - yakınında
Вокруг - etrafında, çevresinde
Внутри – içinde
Вне - dışarıda, dışında
Снаружи - dışarıda, dış tarafında
Между - arasında
Против - karşı
Напротив – karşısında
Среди – arasında
Посреди, посередине – ortasında
Sebep ve amaç ilgeçler ve zarflar:
Для – için
Ради - uğruna, için
Потому, оттого (что) -...dolayı
Поневоле-istemeden
Нарочно-isteyerek
Назло-inadına
Durum ilgeçler ve zarflar:
Без / безо - sız, olmadan
С / со - ... ile
О / об - ... ilgili, hakkında
Про – ... hakkında
Очень-çok(derece)
Много-çok(miktar)
Мало-az
Чуть-чуть-birazcık
Еле-еле-azar azar
Весьма-oldukça
Совершенно -tamamen
Обязательно - mutlaka
--------------------
Чем больше я узнаю, тем больше я узнаю, насколько мало я знаю...

http://tercuman.okis.ru/

07.06.2010 14:22:07
 

NADIYE


Bu edatların ve zarfların anlamlarını ve fiillerin çekimleri bilecekseniz cümleyi anlayabileceksiniz.
Unutmayın Rusçada edatlar bağlı olduğu kelemenin önünde bulunur.
--------------------
Чем больше я узнаю, тем больше я узнаю, насколько мало я знаю...

http://tercuman.okis.ru/

11.06.2010 21:12:07
 

city.77


eyvallaaah cok guzel olmus koptum yanlız 1 saat olayına :D 6 aydır tam öğrenemedim ben padejleri :d
бог помогает нас

27.02.2011 21:23:42
 
... Читать еще по теме "Ders 3 Rusca'da İsmin Halleri" ...
 

ТЕМЫ АВТОРА

Добавить в ленту
Объединяйте интересные темы в каталоги. Выберите что Вы хотите добавить и ведите название ленты.
Тема
Категория
Форум
Удалить в корзину
Если Вы не удовлетворены результатом выдачи, Вы можете удалить тему/категорию/форум из ленты.
Тема
Категория
Форум